Çocuk ve Ergen psikolojik Danışmanlığı hizmeti; çocukların ve ergenlerin duygusal, davranışsal ve gelişimsel sorunlarına yönelik verilen bir hizmettir. Çocuk ve Genç Psikoterapisi, terapist ve çocuk, ergen ya da aile arasında geçen terapötik görüşmeyi ve etkileşimi içeren bir psikolojik tedavi biçimidir.

Çocuk/Genç ve ailelerin problemlerini anlamalarına ve çözmelerine, problemli davranışı değiştirmelerine ve hayatlarında olumlu değişiklikler yapmalarına yardımcı olur.

Çocuk ve Ergenlerde Karşılaşılabilen Sorunlar Nelerdir?

 • Gelişme dönemi problemleri  (Tuvalet eğitimi, konuşma gecikmesi vb.)
 • Davranışsal problemler (Aşırı kaygı, takıntılar, altını ıslatma, yeme bozuklukları, aşırı mükemmeliyetçilik vb.)
 • Geçiş dönemi ile ilgili problemler (Anne-baba boşanması, okul değiştirme, yeni bir kardeşin gelişi vb.)
 • Öğrenme ve dikkat problemleri
 • Okul başarısında düşüş
 • Okul reddi
 • Sınav kaygısı
 • Depresyon
 • İçe kapanıklık, sosyal izolasyon
 • Kardeş kıskançlığı
 • Aile içi çatışmalar
 • Akran zorbalığı
 • Arkadaş problemleri
 • Stres ve strese bağlı problemler
 • Aşırı agresif davranışlar (Vurma, ısırma gibi)
 • Kayıp ve yas
 • Bilgisayar bağımlılığı

Bebek ve Çocuklarda Karşılaşılan Sorunlar Nelerdir?

 • Uyku sorunları
 • Gece altını ıslatma ,dışkı kaçırma
 • Tuvalet eğitimi
 • Cinsel duygular
 • Konuşma bozuklukları
 • Parmak emme, tırnak yeme, diş gıcırdatma
 • Her türlü korkular
 • İnatçılık
 • Tikler
 • Dikkat Eksikliği – Hiperaktivite
 • Arkadaşlarla iletişim sorunları
 • Aile içi iletişim çatışmaları
 • Öfkeli çocuklar
 • Kendine güvensizlik
 • Kardeş kıskançlığı
 • Anne- Baba bağımlılığı
 • Anne – Baba ayrılığı
 • Yuvaya hazırlama
 • Okula hazırlık
 • Okul fobisi
 • Okul başarısızlığı
 • Özel öğrenme güçlüğü
 • Verimli ders çalışma
 • Çalma
 • Yalan söyleme
 • Yeme bozuklukları
 • Duygusal zeka gelişimine destek
 • Üstün zekalı çocuklar
 • Yaygın gelişimsel zihinsel, bedensel bozukluklar
 • Otizm
 • Asperger sendromu

danışmanlığında seanslar tek bir bireyle değil, bireyin tüm aile üyeleri ile birlikte yürütülür. Aile danışmanlığı, rahat ve güven verici bir ortam sağlayarak üyelerin hem kendilerini hem de birbirlerini tanımalarına, birbirleriyle açık ve içten bir iletişim kurarak sorunlarına çözüm bulmalarına yardımcı olmaya çalışır.