Bireysel Psikoterapi; danışan ve terapistin birlikte birebir yürüttüğü duygusal, düşünsel ve davranışsal alanlarda yaşanan problemler ve zorlukların üstesinden gelmek için başvurulan bir psikolojik destek sürecidir.

Bireysel danışmanlık ya da bireysel psikoterapi, danışan ile psikoterapist arasında birebir şekilde gerçekleştirilen, psikolojik değerlendirme ve psikoterapötik müdahalelerin kullanımı gibi süreçleri içeren, yapılandırılmış, amaca yönelik, danışan ve psikoterapist arasındaki güven ilişkisine dayanan çalışmalardır.

Psikoterapi sürecinde amaçlanan şey en temelde bireyin psikolojik iyilik halinin arttırılmasıdır. Psikoterapi süreci bireylere aynı zamanda problem çözme becerisi, ilişki ve iletişim becerileri, sosyal beceriler, duygu düzenleme becerileri gibi çok çeşitli konularda ilerleme olanağı sağlar.

Bireysel terapiyi kişinin kendi iç dünyasına yaptığı bir yolculuğa benzetebiliriz. Psikoterapi bir yeniden keşif ve büyüme sürecidir. Hayata ve problemlerine farklı pencerelerden bakabilme becerisini kazanan kişi iç dünyası ile dış dünyasını bütünleştirerek doyuma ve rahatlığa ulaşabilir

Hayat sorunları;
Sevgili ve eşle yaşanan ilişki sorunları, çatışma, uyumsuzluk,
Kayıp, ayrılık, terk edilme, aldatılma,
Boşanma, boşanma süreciyle başa çıkma, boşanma sonrası uyum,
İlişkilerde güvensizlik, şüphecilik, kıskançlık,
İş hayatında kaygı, stres, rekabet, çatışmalar, tükenme,
Okul sorunları, çalışma motivasyonsuzluğu, ders başarısı,
Sınav kaygısı, üniversite sınavında performans kaygısı, kaygıyla başa çıkma,
Genel mutsuzluk, melankoli, yabancılaşma ve yalnızlık,
Hayatın sorumluluklarına karşı endişe, kaygı, panik, huzursuzluk,
Sosyal izolasyon, ilişkilerde tatminsizlik, yüzeysellik,
Takıntılı düşünceler, zihin doluluğu, dikkat sorunları, unutkanlık…